nghi

Hello,

I'm Nghi Nguyen.

This space is created with a purpose of being both a networking channel and a social media experiment, not only for me but also for everyone reading this. So don’t hesitate to say hi!
Here on my website, you’ll find my academic record and updated news about my academia journey, plus some tiny snippets about my life journey and hopefully some inspiration along the way.

Cheers!

Cám ơn bạn đã ghé thăm chiếc website nho nhỏ của mình! Trang web này vừa là nơi mình lưu trữ những thông tin về chặng đường học thuật của bản thân phục vụ cho công việc, nhưng đồng thời cũng là blog chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình học tập, du học, du lịch, cuộc sống, và mình mong đây cũng sẽ trở thành cầu nối tới nhiều người bạn mới.

Chào thân ái!