Nghi is nominated for Vingroup Science and Technology Scholarship

Nghi has recently been nominated for the 2022 Vingroup Science and Technology Scholarship Program for Overseas Study for Master’s and Doctoral Degrees administered by VinUniversity. Among the 2022 cohort of Vingroup Scholarship Nominees selected with an acceptance rate of 5%, she will enter the third and also final round of the application process: The University …

Nghi is nominated for Vingroup Science and Technology Scholarship Read More »

New article published on Polymers

The article “The Efficacy of Silver-Based Electrospun Antimicrobial Dressing in Accelerating the Regeneration of Partial Thickness Burn Wounds Using A Porcine Model” has been published in Polymers (IF(2020) = 4.329, Q1) as part of the Special Issue Functional Polymeric Systems for Advanced Industrial Applications. Full text is available online at: https://doi.org/10.3390/polym13183116 In this study, we created …

New article published on Polymers Read More »

Editorial about COVID-19 diagnostics published on VNU COVID-19 Newsletter

In September 2021, Nghi’s article named “Các phuÌ›oÌ›ng pháp xét nghiệm chẩn Ä‘oán SARS-CoV-2 hiện nay: giá triÌ£, thách thức vaÌ€ khuyến cáo” (Diagnostic tests for SARS-CoV-2: their current values, challenges and recommendations) was peer-reviewed and accepted for online publication on COVID-19 newsletter of Vietnam National University Ho Chi Minh City. The article, summarised from Nghi’s dissertation …

Editorial about COVID-19 diagnostics published on VNU COVID-19 Newsletter Read More »

3 lần sinh nhật có “1-0-2”

Ngày sinh của mình trùng vá»›i ngày Quốc Khánh NÆ°á»›c CHXNCN Việt Nam. Đồng nghÄ©a vá»›i việc từ nhỏ đến lá»›n mình Ä‘ã quen vá»›i sá»± kiện sinh nhật là má»™t ngày nghỉ ngÆ¡i xả hÆ¡i thoải mái, không Ä‘i học, không Ä‘i làm, ngoài đường thì “ngá»±a xe nhÆ° nÆ°á»›c áo quần nhÆ° nêm”, …

3 lần sinh nhật có “1-0-2” Read More »

Học thật như một học giả

Chào mọi người! Mình là Nguyá»…n Thị PhÆ°Æ¡ng Nghi, Chevener khóa 2019/20, học ngành Therapeutic Sciences tại Đại học Cambridge. Tuy chúng mình thường được vinh dá»± khoác lên mình danh xÆ°ng mỹ miều “học giả” nhÆ°ng mình cÅ©ng muốn chia sẻ má»™t số kinh nghiệm “học thật” hiệu quả, hi vọng những Chevener năm …

Học thật như một học giả Read More »