Cuộc sống

3 lần sinh nhật có “1-0-2”

Ngày sinh của mình trùng vá»›i ngày Quốc Khánh NÆ°á»›c CHXNCN Việt Nam. Đồng nghÄ©a vá»›i việc từ nhỏ đến lá»›n mình Ä‘ã quen vá»›i sá»± kiện sinh nhật là má»™t ngày nghỉ ngÆ¡i xả hÆ¡i thoải mái, không Ä‘i học, không Ä‘i làm, ngoài đường thì “ngá»±a xe nhÆ° nÆ°á»›c áo quần nhÆ° nêm”, … 3 lần sinh nhật có “1-0-2” Read More »

Read More